BTS CONSULTANT

TŁUMACZENIA SPECJALISTYCZNE I PRZYSIĘGŁE
( CZARNKÓW, SZAMOCIN, )


Obsługuje firmy i osoby prywatne z całego świata. Tłumaczymy wszystkie języki, lecz specjalizujemy się w tłumaczeniach języków europejskich tzn.

angielski, niemiecki, rosyjski, francuski, włoski, hiszpański, niderlandzki, flamandzki, duński, norweski i szwedzki.

Nowoczesne oprogramowanie wspierają ce pracę tłumaczy CAT, niskie ceny proponowane stałym klientom oraz terminy płatności do 45 dni, pozwalają zaoszczędzić do 50% kosztów tłumaczenia.
Szczególnie polecamy tłumaczenia z następujących dziedzin:

TŁUMACZENIA ADMINISTRACYJNE (dowody rejestracyjne, faktury, umowy, akty (urodzenia, ślubu, zgonu), formularze, wnioski, pisma, wyjaśnienia i inne dokumenty administracyjne)

TŁUMACZENIA TECHNICZNE (mechanika, pneumatyka, hydraulika, inżynieria przemysłowa, instrukcje obsługi maszyn, dokumentacja techniczna maszyn i urzą dzeń itd.)

TŁUMACZENIA Z DZIEDZINY ELEKTRONIKI I ELEKTROTECHNIKI (instrukcje obsługi maszyn sterowanych komputerowo, urządzenia elektroenergetyczne, opisy urządzeń elektronicznych i elektrotechnicznych itd.)

TŁUMACZENIA INFORMATYCZNE (oprogramowanie sterownicze i użytkowe, komunikaty i alarmy systemów sterowniczych, systemy operacyjne, strony www, oprogramowanie komercyjne itd.)

TŁUMACZENIA EKONOMICZNE (marketing, finanse, bankowość, zarządzanie, ubezpieczenia itd.)

TŁUMACZENIA PRAWNE (kontrakty, umowy, dokumenty urzędowe, dokumenty administracyjne i prawne itd.)

TŁUMACZENIA UNIJNE (rozporządzenia, dyrektywy, akty prawne, fundusze unijne itd.)

TŁUMACZENIA BUDOWLANE (projekty i dokumentacja projektowa, decyzje, plany itd.)

TŁUMACZENIA Z DZIEDZINY ZARZĄDZANIA JAKOśCIĄ (ISO, HACCP, księgi jakości, polityka jakościowa, procedury, audyty itp.)

TŁUMACZENIA ROLNICZE (uprawa roślin, hodowla i żywienie zwierząt, inseminacja, mechanizacja rolnictwa itd.)

Zapraszamy do współpracy!